Đề thi đại học xây dựng

Đề thi xây dựng luôn cung cấp đề thi, tài liệu, đồ án
Xây dựng ước mơ việt tổ chức các khóa học thường niên, các buổi tham quan công trường.
Sinh thái đô thị và quy hoạch môi trường
Cơ sở kỹ thuật cơ khí 1
Kiến Trúc 2
Sức bền vật liệu 2
Định mức trong Xây dựng
Cơ Học Môi Trường Liên Tục
Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh
Cấp Thoát Nước và Vệ Sinh Nông Thôn
Hóa Vô Cớ và Vật Liệu Vô Cơ
Triết 1
Tiếng Anh Chuyên Nghành
Kinh Tế XD 2
Môi Trường và Phát Triển Bền Vững
BTCT 1 -file ảnh
Thực Tập Trắc Địa -file ảnh
Toán Rời Rạc -file ảnh
Kiến Trúc 1
Hóa Đại Cương
Hóa Đại Cương- file ảnh
Kĩ Thuật Thi Công Đại Cương
MacLenin 2-file ảnh
MacLenin 2
Cơ Học Cơ Sơ 2
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Thủy Lực Đại Cương
Kết Cấu Thép 2
Quốc Phòng 
Trắc địa-file ảnh
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG -FILE ẢNH
Đại số k56(xd,xe,xf,kt,cd)
Giải Tích 1&2
Tin Học Đại Cương-file ảnh
Xác suất thống kê-file ảnh
Giải tích 1-file ảnh
Kỹ thuật điện-file ảnh
CƠ đất-file ảnh
VẬT LÝ 2
Hình họa- họa hình- file ảnh
VẬT LÝ 1-GIẢI TÍCH 2
THỰc tập Trắc địa+Đề thi thông gió 1 (ae ngành hệ thống kỹ và ngành ĐÔ thị )
BTL CKC1 Vừa MỚi ra lò. Đề Hình số 6-SBT CKC1 nhé
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Cơ học đất
thực tập trắc địa
kỹ thuật điện
Sức bền vật liệu-file ảnh
Sức bền vật liệu
TỔ CHỨC THI CÔNG
KẾT CẤU THEP-TRẮC NGHIỆM
Kinh tế Xây Dựng
Máy Xây Dựng-file ảnh
Máy Xây Dựng
Cơ học cơ sở 1
BTCT 1
Pháp Luật Đại Cương
Luật XD -file Ảnh
cơ kết cấu 1
THÉP 1( TỰ LUẬN)
xác suất thống kê
CƠ KẾT CẤU 2
CƠ KẾT CẤU 2-file ảnh
CKC1-ĐỀ CỔNG TRƯỜNG
ĐỀ THI CẤP THOÁT NƯỚC
ĐỀ VẬT LIỆU - ĐỀ CƯƠNG THỦY VĂN- ĐỀ HÓA ĐẠI CƯƠNG
Nền Móng
Kết cấu gỗ
Đề cương Lịch sử Đảng
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
VẬT LIỆU XÂY DỰNG-ĐỀ GIỮA KÌ 
CƠ ĐẤT-ĐỀ GIỮA KÌ( DÀNH CHO CÁC LỚP XE) 
ĐỀ THI+ BTL THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 1 
  • Comments