Nội suy 2 chiều trong excel

Trong bài tập lớn cơ đất, đồ án bê tông và nhất là đồ án nền móng có những phần tính lún nội suy rất nhiều.
mình thấy các bạn thường nội suy bằng Casio, 1 số bạn lười còn maso phần nội suy này. Như thế thì không nên.
Để rút ngắn thời gian nội suy và chính xác 100% mình gửi tới các bạn hàm nội suy 2 chiều trong excel:
Dưới đây là 1 ví dụ nhỏ.
  • Comments